www.lgehusetiviby.dk

 logo.png

Lægehuset i Viby Sj.

 

Læger


DSC_6440.jpg

 
Eva Bonde Jacobsen (46 år)


Indehaver af praksis, deltidslæge
Anciennitet som praktiserende læge: 9 år
Speciale i almen medicin
 
Har erfaring fra medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, gynækologisk afdeling, børneafdeling, psykiatrisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, almen praksis.
Har efteruddannelse i kognitiv terapi og mindfulness baseret kognitiv terapi, samt rejsemedicin og kirurgi.
Underviser i pædagogik og vejledning for læger som skal oplære andre læger, på kurser i Region Sjælland.
Underviser i psykiatri på specialekursus for kommende praktiserende læger.
 
Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Rejsemedicinsk selskab.
 
 


 
DSC_6461.jpg
 
Pernille Kirketerp-Møller (50 år)


Indehaver af praksis, deltidslæge
Anciennitet som praktiserende læge: 8 år
Speciale i almen medicin

Har erfaring fra ortopædkirurgisk afdeling, medicinsk afdeling, gynækologisk afdeling, ældremedicinsk afdeling, psykiatrisk afdeling, almen praksis.Har efteruddannelse i mindfulness baseret kognitiv terapi, samt kirurgi.
Har arbejdet på alkoholambulatorium. Er medlem af bestyrelsen i Roskilde Lægelaug.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

 

 

Anne Katrine Berner (43 år)

Starter som vikar 2 dage om ugen fra 1/5-19. 
Anciennitet som praktiserende læge: 4 år
Speciallæge i almen medicin.
 
Har erfaring fra medicinsk afdeling, børneafdeling, psykiatrisk afdeling, kirurgisk afdeling samt almen praksis i både Danmark og Sverige.
Har efteruddannelse i diabetes II, praksisledelse og behandling af ældremedicinske patienter. 
Har arbejdet som læge i arresten i Roskilde og plejehjemslæge. 
 
Er medlem af bestyrelsen af Roskilde Storklynge.
Har deltaget i efteruddannelse af farmaceuter og varetaget videreuddannelse af yngre kollegaer i almen praksis. 

 

 

Ida Louise Høgsbro (33 år)

Uddannelseslæge.

Er fast i klinikken fra d. 01.08.18 - 31.01.19.

Derefter er Ida i klinikken 1 dag om måneden, mens hun arbejder på sygehusafdelinger i sin videreuddannelse til praktiserende læge.

Har erfaring fra flere tidligere ansættelser, bl.a. ortopædkirurgisk afdeling, ældremedicinsk afdeling, psykiatrisk ambulatorie med fokus på PTSD/depression samt almen praksis på Nørrebro og i Hvalsø.

Ida er medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin, Foreningen af Yngre Almenmedicinere og Kristelig Lægeforening.

 

 

Signe Aagaard (28 år)


Uddannelseslæge. 

Er fast i klinikken fra d. 01.08.19 - 31.01.20.

Har erfaring fra urologisk afdeling, mammaradiologisk afdeling samt almen praksis på Frederiksberg og i Sydhavnen.

Signe er medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin samt Yngre Læger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L�gehuset i Viby Sj.   -   Tofth�jvej 7   -   4130 Viby Sj�lland   -   Tlf 46 14 00 14   -   Fax 46 14 01 14
Administration